13 rooftop

900m2 | Prishtinë, Kosovë [built 2014]