BARISTAs classico

70m2 | Prishtinë, Kosovë [built 2017]