EXFIS headquarters

1000m2 | Sllatinë, Kosovë [built 2006]