Kolegji ISPE

3000 m2 | Prishtina, Kosovë [to be built 2019]