LIPS caffe

145m2 | Prishtinë, Kosovë [built 2017]