Mello marina bar

800m2 | Durrës, Shqipëri [September 2017 starting]