NN apartments

2800m2 | Prishtinë, Kosovë [project idea]