Taverna BRISA

300m2 | Prishtinë, Kosovë [built 2014]