The Barbershop

90m2 | Prishtina, Kosovë [to be built September 2017]