White Apartment

110m2 | Prishtina, Kosovë [ongoing]