ARTEC

AI flat

70m2 | Prishtinë, Kosovë [built 2019] Photos: Berat Kabashi

Kësh Flat

65m2 | Prishtina, Kosovë [built 2018] *pictures not shown due to owners request

MODA

230m2 | Turnkey [ready project]

LINDJA

350m2 | Çagllavicë, Prishtinë [built 2009]